Guziki

Budżet

BUDŻET ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 NA ROK 2015 – 2 484 941,00

Plan finansowy dochodów i wydatków szkoły na rok 2015,

kwota ta jest przeznaczona na:

 • wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
 • bieżące opłaty za media, przeglądy techniczne,
 • remonty,
 • dokształcanie nauczycieli,
 • zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich, wyposażenia
 • zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,
 • opłaty ubezpieczeniowe budynków i mienia szkoły,
 • zakup odzieży ochronnej,
 • zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,
 • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • składki na ZUS,
 • składki na Fundusz Pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

02-11-2015 - Edycja treści.

22-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 872