Guziki

Organizacja

Schemat organizacyjny szkoły:

 • Organ prowadzący – Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
 • Organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Łodzi.
 • Organ sprawujący nadzór pedagogiczny Liceum Plastycznego – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz. wchodzą:
  • Liceum Plastyczne im. Stanisława Wyspiańskiego
  • Technikum nr 5 im. Stanisława Wyspiańskiego
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6
 • Podstawę funkcjonowania szkoły stanowią:
  • Akt założycielski Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 z dnia 15.03.2001r. uchwalony przez Zarząd Powiatu w Tomaszowie Maz.
  • Uchwała Nr XL/381/2002 Rady Powiatu w Tomaszowie Maz. z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Tomaszowie Maz.
  • Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
 • Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty
  oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

22-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 911