Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Cele i zadania ZSP nr 6

  1. ZSP nr 6 realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w rozporządzeniach resortowych wydanych na jej podstawie.
  2. ZSP nr 6 zapewnia każdemu uczniowi niezbędne warunki do jego wszechstronnego rozwoju w zakresie kształcenia i wychowania.
  3. ZSP nr 6 zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
  4. Szczegółowe cele i zadania ZSP nr 6 zawarte są w statutach szkół wchodzących w skład zespołu.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

22-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 854